Zorg- en welzijnsorganisaties - Bruggenbouwer, netwerkondersteuner, kennisdrager

Zorg- en welzijnsorganisaties spelen in het lokale netwerk dementievriendelijk een belangrijke rol en kunnen het thema binnen al hun connecties onder de aandacht brengen.

Zorgmedewerkers hebben direct contact met thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers, maar ook met cliënten die niet meer thuis wonen. Zij hebben zicht op wat mensen nodig hebben om op een prettige en veilige manier thuis te blijven wonen. Hun kennis over hoe om te gaan met mensen met dementie is belangrijk om te verspreiden binnen het lokale netwerk en de lokale samenleving. Verder kunnen zij een belangrijke rol spelen in het geven van voorlichtingsbijeenkomsten. Zij kunnen ten slotte in de directe omgeving van de persoon met dementie anderen aansporen om hun steentje bij te dragen.

Daarnaast zijn welzijnsorganisaties van groot belang in het sociale domein van de gemeente. Zij zijn experts in het betrekken en aansporen van bewoners bij initiatieven van het lokale netwerk dementievriendelijk. Zij kunnen zelf het voortouw nemen bij lokale initiatieven en anderen motiveren om daar mee aan de slag te gaan.

Mogelijkheden voor zorg- en welzijnsorganisaties

Door onze voorlichtingsbijeenkomsten over vergeetachtigheid in het wijkcentrum nemen meer mensen met beginnende dementie deel aan onze activiteiten.

Louis Stoffels, sociaal werker

Ouderen vertellen het met een penseel

In de ontspanningsruimte van een zorgcentrum komen mensen met dementie schilderen onder begeleiding van een beeldend kunstenaar. Samen met een mantelzorger of vaste vrijwilliger worden tekeningen gemaakt, die vervolgens prachtige eindwerken opleveren. Zo blijkt maar weer eens dat mensen met dementie nog veel kunnen.

Lees het verhaal