Gemeenten - Agenderen, faciliteren en enthousiasmeren

Het toenemende aantal mensen met dementie vraagt om een belangrijke rol van de gemeenten. De gemeente als organisatie, inclusief burgemeester, wethouders, ambtenaren en de gemeenteraad, hoeft dit natuurlijk niet alleen te doen. Maar als spin in het web zijn zij wel één van de belangrijke partners van het op te zetten lokale netwerk dementievriendelijk.

Een 'dementievriendelijke gemeenschap' begint bij een actieve gemeente. Zo kan een gemeente bijvoorbeeld al haar medewerkers met klantcontacten laten scholen in het omgaan met mensen met dementie. Ook kan zij in haar subsidiebeleid het thema dementie agenderen bij maatschappelijke organisaties en verenigingen. Tevens kan zij interne afdelingen stimuleren rondom het thema dementie en kan de gemeente mantelzorgers helpen bij de inrichting van de openbare ruimte, in het gezondheidsbeleid en alle andere beleidsterreinen.

Hoe sluit je als gemeente aan bij de beweging op weg naar een Dementievriendelijke Brabant? Wij helpen bij de verschillende stappen. Gemeenten sluiten een intentieverklaring met PGraad en Zet om dementievriendelijk te worden en ontvangen dan kosteloos hulp bij de start. Vervolgens kan een gemeente als ambassadeur van een dementievriendelijke gemeenschap al haar netwerken inzetten om dit uit te bouwen.

Bekijk Dementievriendelijke gemeente Veghel

Mogelijkheden voor gemeenten

Wij zijn blij met de hulp van een aantal mensen met beginnende dementie bij het onderhoud van onze groenvoorzieningen.

Ambtenaar groenvoorziening

Dementie cooperatie Oisterwijk

'Het woord coöperatie betekent ‘samenwerking’ en dat is ook wat we doen en willen doen. Een samenwerkingsverband met bedrijven en particulieren met sociaal- en cultuurmaatschappelijke achtergronden en doelen.  Wij ondersteunen initiatieven en plannen/ideeën die te maken hebben met het thema dementie en die ten goede komen voor mensen met dementie in en om onze Oisterwijkse gemeenschap. Zo hebben wij een Dementiewijzer ontwikkeld met antwoorden en tips rondom dementie en deze aangepast aan de Oisterwijkse situatie.'

Bekijk de website