Dienstverlenende organisaties en onderwijs - Vele mogelijkheden om bij te dragen

Voor dienstverlenende organisaties in de gemeente, zoals bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie, bank of bibliotheek, zijn er veel mogelijkheden om bij te dragen aan een dementievriendelijke samenleving. Zo kan een woningbouwcorporatie medewerkers informeren over hoe om te gaan met dementie of zij kan haar woningbestand aanpassen zodat mensen langer veilig thuis kunnen wonen. Een bibliotheek kan haar collectie beter toegankelijk maken voor mensen met geheugenproblemen, bijvoorbeeld door het inrichten van een dementheek of het aanschaffen van herinneringskoffers. Oplossingen voor banken kunnen bestaan uit het geven van voorlichting over zaken als omgaan met geld en klanten met dementie.

Het onderwijs heeft ook veel kansen om zich op dit thema te profileren. Basisschoolleerlingen kunnen samen met mensen met dementie activiteiten ondernemen, er zijn lesbrieven voor kinderen van groep 7 en 8. Leerlingen van de middelbare school kunnen bijvoorbeeld in het kader van hun maatschappelijke stage levensboeken maken samen met mensen met dementie. Het beroepsonderwijs kan projecten draaien rond dementie, bijvoorbeeld in de detailhandel, en natuurlijk kunnen studenten op allerlei manieren worden ingezet voor een dementievriendelijke samenleving.

Mogelijkheden voor dienstverleners en onderwijs

Voor onze informatiekoffer Alzheimer en geheugenproblemen is heel veel belangstelling; jong en oud vinden hierin geschikte boekjes en dvd's.

Karin Broeders, medewerker bibliotheek

Herinnerings- koffers Bladel

Bibliotheek & Dementie

De bibliotheek De Kempen maakt deel uit van het DVG-netwerk Bladel. De bibliotheek is laagdrempelig en bereikt daardoor veel mensen en levert zo een bijdrage aan taboedoorbreking en kennisverspreiding over dementie. Een aantal jaren terug heeft de bibliotheek herinneringskoffers laten ontwikkelen voor mensen met dementie, koffers die nog veelvuldig worden uitgedeeld.

Inmiddels is er ook een dementheek en vinden er culturele activiteiten plaats over en met mensen met dementie.

Bekijk het filmpje