Oud geleerd, jong gedaan

Onderzoek leert: zorgprofessionals belangrijke schakel tussen technologie en mensen met dementie
 

'Goed gevoel' over adviesrol

Tilburg, 23 januari 2017 - Mensen die leven met dementie blijven steeds langer zelfstandig wonen. Zorgtechnologie kan hen en hun mantelzorgers helpen zodat het leven thuis prettig en veilig blijft. Toch maken zij nog maar weinig gebruik van die technologie. Verpleegkundestudenten kunnen hierbij een belangrijke schakel zijn. Dat blijkt uit het onderzoeksproject 'Oud geleerd, jong gedaan' van de Brabantse Proeftuin Dementie.

Onderzoek naar de kloof tussen de beschikbare techniek en de mensen die leven met dementie leert dat er een menselijke schakel nodig is: iemand die ze in aanraking brengt met technologische producten en helpt bij de aankoop en het leren gebruiken ervan. De Brabantse Proeftuin Dementie, ROC Tilburg en de Brabantse Raad voor Informele Zorg (BRIZ) onderzochten deze adviesrol met 40 mbo-studenten Verpleegkunde. Zorgprofessionals staan immers vaak dicht bij de mensen. De studenten leerden welke technologieën er bestaan. Zij gaven de mensen met dementie en hun mantelzorgers vervolgens persoonlijk advies op maat.

Mensen helpen met advies over zorgtechnologie
Tijdens het onderzoek zagen studenten wat zorgtechnologie mensen met dementie kan bieden. Daardoor merkten ze dat ze met hun advies mensen écht kunnen helpen bij hun zorgvraag. Ze ervoeren dat technologie en het adviseren over technologie óók zorg kan zijn. “Het geeft een goed gevoel”, zeiden ze na afloop van het onderzoek over hun adviesrol.

Praktische ondersteuning
Mensen met dementie krijgen graag advies van zorgprofessionals, als er maar geen commerciële belangen mee zijn gemoeid. Nadat ze geadviseerd waren door een student, stonden de meeste mensen met dementie ervoor open om een product uit te proberen of zelfs te kopen. Vooral als ze daarbij praktische ondersteuning kregen. Eén van de aanbevelingen van het onderzoek is dan ook om in zorgopleidingen een vaste plaats in te ruimen voor kennis over zorgtechnologie. Zorgtechnologie heeft inmiddels al een vaste plek gekregen in het curriculum van de opleiding Verpleegkunde van het ROC Tilburg.

Kosten
Uit het onderzoek bleek verder dat veel mensen met dementie en hun mantelzorgers zorgtechnologie te duur vinden. Als ondernemers andere verdienmodellen ontwikkelen, kunnen ze daarmee technologie toegankelijker maken. De Brabantse Proeftuin Dementie is een plek waar dit soort vragen praktisch kunnen worden aangepakt en onderzocht.

Meer over dit onderzoek
Dit onderzoek is in 2015 en 2016 uitgevoerd in de Community of Practice 'Oud geleerd, jong gedaan'. Lees hier de samenvatting van het onderzoeksrapport. Bekijk hier een filmpje over ‘Oud geleerd, jong gedaan’. In ICT & Health verschijnt een uitgebreid artikel over dit onderzoek.

De Brabantse Proeftuin Dementie
De Brabantse Proeftuin Dementie brengt ondernemers, wetenschappers, overheden en mensen die leven met dementie samen. Ze bewandelen nieuwe wegen om innovatieve producten en diensten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers te ontwikkelen en toe te passen. De Proeftuin biedt als netwerk ondersteuning en begeleiding en stimuleert (wetenschappelijk) onderzoek. De Brabantse Proeftuin Dementie is onderdeel van het programma Care van Midpoint Brabant.