Oprichting Dementievriendelijke Gemeente Meierijstad

 

MEIERIJSTAD - Op maandag 27 maart 2017 wordt in aanwezigheid van wethouder Witlox in het gemeentehuis van Meierijstad in Veghel de Dementievriendelijke Gemeente Meierijstad (DVG Meierijstad)  opgericht. De drie kernen Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel van DVG Meierijstad geven hun eigen lokale invulling en ontwikkelen allerlei activiteiten rondom  het thema Dementie. Veghel en Schijndel waren al actief als dementievriendelijke gemeenten. De bijeenkomst is om 14.00 uur in de trouwzaal in het gemeentehuis van Meierijstad.

Stuurgroep

De Stuurgroep van DVG Meierijstad bestaat uit een vertegenwoordiging van de drie gemeenschappen: José Swinkels en Jack van Zutphen zijn afgevaardigden uit Schijndel, Marieke Kerstens en José de Boer namens Veghel en Janny  Forsten en Nel van Manen namens Sint-Oedenrode. In de afgelopen jaren is een netwerk met een stuurgroep en werkgroepen opgebouwd, waarin partners deelnemen zoals ONS  Welzijn, Welzijn de Meierij,  Alzheimer Nederland, de ouderenbonden, Hulpdienst Diaconie Veghel, zorginstellingen, de bibliotheek, Area,  Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad en een aantal personen op persoonlijke titel.

Voorlichting

De partners binnen de Dementievriendelijke Gemeente organiseren onder andere voorlichtingsbijeenkomsten voor diverse doelgroepen en maken lesbrieven voor scholen. Verder is er een Dementheek opgezet in de bibliotheek van Veghel, een ‘kom samen in beweging’ voor dementie groepen en wordt de foto-expositie voor mensen met dementie voorbereid. Daarnaast verzorgen de partners van DVG Meierijstad de coördinatie van het maken van levensboeken voor ouderen door leerlingen van het voortgezet onderwijs . DVG Meierijstad zoekt contact met verenigingen en het bedrijfsleven met als doel om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk te laten deelnemen in onze samenleving.

Dementie

De komende jaren zal het aantal mensen met (een variant van) de ziekte dementie flink toenemen. De verwachting is dat in de gemeente Meierijstad in 2020 circa 1.455 mensen een vorm van dementie hebben en dat circa 4.364 mensen mantelzorger zijn voor een naaste met dementie.  Het ideaal is dat mensen met dementie en hun families een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden en kunnen meedoen, zo lang als dat mogelijk is. Zij kunnen onze buren, onze klant, onze sportvriend zijn. Dat vraagt om een positieve benadering van iedereen in onze samenleving.

Met de oprichting van de Dementievriendelijke Gemeente Meierijstad wil het netwerk bijdragen aan een prettige, veilige en toegankelijke leefomgeving, zodat mensen met dementie en hun naasten zich welkom blijven voelen.