De Dementievriendelijke Gemeenschap in de praktijk

Door Jim Retra

Hoe bereiken we een hogere kwaliteit van leven voor mensen met dementie, mantelzorgers en de directe omgeving? In gesprek met Mieke Mes, die zich inzet voor een dementievriendelijk Brabant. Mieke werkt samen met lokale dementievriendelijke netwerken, en ondersteunt deze netwerken om gezamenlijk een Dementievriendelijke Gemeenschap (DVG) te bouwen: "een mensvriendelijke gemeenschap met oog voor kwetsbare mensen, zoals mensen met dementie".

Succesvolle lokale activiteiten

Wat mij bezig houdt is de vraag welke impact de Dementievriendelijke Gemeenschap (DVG) heeft op mensen met dementie en hun omgeving. Mieke geeft aan dat ze ervaart dat mensen met dementie anders bejegend worden in openbare ruimten zoals winkels, bibliotheken en het loket van de gemeente. Een belangrijke stap in de ontwikkeling naar een Dementievriendelijke Gemeenschap is het doorbreken van het taboe rondom dementie: wanneer dit gebeurt zullen mensen met dementie anders worden behandeld, en zullen ze zich veiliger voelen. Een mooie activiteit die Mieke ondersteunde op dit vlak was het trainen van het personeel van een grote supermarkt op het gebied van bejegening van mensen met dementie. Het personeel bleek boven verwachting geïnteresseerd in deze training: 44 personeelsleden zijn getraind in de omgang met mensen met dementie. Deelnemers kregen tools en praktijkvoorbeelden aangereikt over de omgang met mensen met dementie, en waren blij met de opgedane kennis.

Andere activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie zijn gericht op het verbreken van het sociaal isolement en het maken van verbindingen tussen generaties. De meest succesvolle activiteiten maken volgens Mieke gebruik van kunst en natuur, of een fraaie verbinding hiertussen (zie bijvoorbeeld dit initiatief). Mensen met dementie voelen zich meer gewaardeerd, en andere deelnemers ontdekken nieuwe talenten bij mensen met dementie.

Het monitoren van impact aan de hand van tien doelstellingen

Om het effect van dit soort activiteiten inzichtelijker te maken is het van belang om de impact van deze en andere ontplooide activiteiten te monitoren aan de hand van de tien doelstellingen voor een Dementievriendelijke Gemeenschap. Dit gebeurt door een nulmeting te doen vanuit de vraag in hoeverre een gemeenschap bij de start voldoet aan de tien doelstellingen voor een Dementievriendelijke Gemeenschap.

De tien doelstellingen voor een dementievriendelijke samenleving:
 

1. Naar een andere beeldvorming

Weg met het taboe!

2. Naar meer kennis

Inzicht biedt uitzicht

3. Naar een betere integratie

Mensen met dementie tellen mee

4. Naar meer ontmoetingen

Samen

5. Naar betere contacten tussen generaties

Voor jong en oud

6. Naar meer welzijn

Warme zorg

7. Naar meer autonomie

Burgers zoals u en ik

8. Naar lagere drempels

Iedereen welkom!

9. Naar een veiligere samenleving

Veilig thuis!

10. Naar de mobilisatie van een hele gemeente

Gemeente-breed

Na één jaar monitoren we de impact van de gerealiseerde doelen met het starten van een Dementievriendelijke Gemeenschap aan de hand van dezelfde tien doelstellingen. Het in kaart brengen van de gerealiseerde resultaten kan een mooi steuntje in de rug zijn voor lokale werkgroepen, gemeenten en lokale welzijnsinstellingen om te blijven werken aan een duurzame Dementievriendelijke Gemeenschap. Het inzichtelijk maken van de resultaten van een Dementievriendelijke Gemeenschap kan tevens richting geven aan toekomstige keuzes voor lokale doelstellingen. Daarnaast geven de resultaten inzicht in succesvolle en minder succesvolle componenten van de Dementievriendelijke Gemeenschap. Deze kennis zal worden meegenomen bij vervolgadviezen over te vervullen activiteiten en doelstellingen op lokaal niveau.